Felhasználók lista

A Flottakezelő modul Felhasználók funkcióját megnyitva azon felhasználók listája fogadja a bejelentkezett felhasználót, amelyekhez megfelelő objektumjogosultsággal rendelkezik.

 Felhasználók Alapfelület

A listában balról jobbra haladva két gomb található, az első a felhasználó adatainak módosítására szolgáló ceruza ikonnal jelölt gomb, és a felhasználó jogosultságaihoz navigáló, lakat ikonnal jelölt gomb.

A gombokat követően a felhasználó email címe, kersztneve, vezetékneve, amennyiben a felhasználó rendelkezik személy összerendeléssel, a hozzárendelt személy neve, és a felhasználóhoz rögzített telefonszám találhatóak.

Műveletek

A lista fölött, a bal felső sarokban az Új felhasználó, a Keresés, az Oszlopok konfigurációjáért felelős gombok, és az export gomb találhatóak. A keresés számos különböző paraméter kombinálásával hajtható végre, a táblázatban az oszlopok megjelenítését és elrendezését a felhasználó saját igényeire szabva állíthatja össze csakúgy, mint az alkalmazás más felületein is. Az export gomb a keresésben beállított paraméterek alapján a listában eredményként megjelenő tételeket exportálja .xls formátumban.

 Műveleti Gombok

A lista bal oldalán két gomb helyezkedik el, balról jobbra haladva az első a felhasználó adatainak módosítására

 Felhasználók Módosítási Ablak

és információk hozzáadására szolgáló ceruza ikonnal jelölt gomb, ettől jobbra az adott felhasználó jogosultságaihoz navigáló, lakat ikonnal jelölt gomb található.

 Felhasználói Műveletek Gombjai

Új felhasználó létrehozása

A funkció kétféle felhasználó, a teljes értékű, az alkalmazásba bejelentkezni képes felhasználó, és a technikai felhasználó létrehozását teszi lehetővé.

Teljes értékű felhasználó

A teljes értékű felhasználó rendelkezik felhasználó névvel (érvényes email címmel) és jelszóval, tehát képes bejelentkezni az alkalmazásba, és használni a számára hozzáférhetővé tett funkciókat.

Az Új felhasználó gombra kattintva megnyíló adatlap az alapadatok mentését kéri. A kereszt- és vezetéknév mezők kitöltése opcionális, a kötelezően kitöltendő mezők a következők:

 • Cég kiválasztása (amennyiben a felhasználó több cégben érintett)
 • Nyelv
 • Email
 • Jelszó
 Új Felhasználó Létrehozásának Konfigurációs Ablaka

Az alapadatok kitöltését és mentését követően az új felhasználó megjelenik a listában. A lista bal szélén elhelyezett ceruzára kattintva nyílik meg a felhasználó adatainak szerkesztőfelülete, ahol további kiegészítő információk rögzíthetők, melyeket alább a Felhasználó szerkesztése fejezetben tárgyalunk.

A teljes értékű felhasználó funkció jogosultságai, szerepkörök

A rendeltetésszerű működéshez a felhasználó létrehozásakor ki kell osztani azon funkciójogokat, amelyekre a felhasználónak az adott munkakörben szüksége lesz. Ezen jogosultságok hiányában a felhasználó számára a bejelentkezést követően nem elérhetők a szükséges funkciók.

Egy adott funkció működéséhez több egyedi funkciójog szükséges. A webalkalmazás flottakezelő moduljában, a felhasználók felületén a funkciójogokat nem egyesével, hanem egy adott munkakörhöz tartozó funkciókat alapul véve, szerepkörönként lehetséges kiosztani. Szerepkörnek nevezzük egy adott tevékenységhez szükséges funkciójogok együttesét. A felhasználó munkakörének betöltéséhez természetesen több szerepkör kiosztására is szükséges lehet.

 Szerepkörök

Az alább felsorolt szerepköröket felhasználva állítható össze egy felhasználóhoz tartozó készlet:

 • Aktuális adatok: az Aktuális pozíciók használatához
 • Korábbi adatok és elemzések: a Múltbéli, és Kiértékelés funkció használatához
 • Ellenőrzések: átfogó szerepkör a kontroll funkciók használatához, a következőket foglalja magában: a Dashboard; a Szabálykezelő és a hozzá tartozó értesítések / riasztások; a Sofőrmagatartás; a flottakezelő modulban a Flotta események, az Értesítések, és a Jármű lista kezelése
 • Felhasználók kezelése: a flottakezelő modulban a Felhasználók funkció használatához
 • Flotta adminisztráció: a flottakezelő modul ezen felsorolásban külön nem említett funkcióinak használatához
 • Holadisplay: a HolADisplay mobilalkalmazás használatához
 • Holadisplay - nyomkövetés: a mobilalkalmazás Eszköz állapot funkciójának használatához
 • Holadisplay - szállítás: a mobilalkalmazás Járat indítás funkciójának használatához
 • Szállítások: a webalkalmazás Szállítások moduljának használatához
 • Parkolások kezelése: parkolások indításához és leállításához
 • Parkolások megtekintése: a parkolások listájának megtekintéséhez
 • Számlázás és szerződések: a dokumentumtár Számlák, valamint Szerződések felületének használatához
 • Tachográf: a flottakezelő Tachográf funkciójának használatához
 • Az Űrlap kezelés, Űrlap kitöltés és Űrlap követés szerepkörök az egyedi nyilvántartást használó ügyfeleink számára biztosítják az adatlapok láthatóságát és kezelhetőségét.

A létrehozáskor kiosztott jogosultságok később módosíthatók.

Technikai felhasználó

A technikai felhasználó nem rendelkezik jelszóval, nem képes bejelentkezni az alkalmazásba, kizárólag a sofőr és utas azonosításban játszik szerepet.

Új felhasználó létrehozásakor az alapadatok mentését követően a felhasználó adatlapját megnyitva, a technikai felhasználó opciót kipipálva, a teljes értékű felhasználó átminősíthető technikai felhasználóvá.

 Technikai Felhasználó Gomb

Technikai felhasználó generálható sofőr vagy utas azonosítás során is, abban az esetben ha a járműhöz sofőr vagy utas szerepben rendelni kívánt személyhez nem tartozik felhasználó.

Ebben az esetben a rendszer megnyit egy dialóg ablakot, amely két lehetőséget ajánl fel:

 • technikai felhasználó generálása
 • a személy egy már létező felhasználóhoz adása
 |Technikai felhasználó generálása

Az ilyen módon generált technikai felhasználó érvénytelen formátumú email címet kap (teljes értékű felhasználóvá minősítéskor a formátum manuálisan korrigálható!), melyet az alkalmazás az adott személy nevéből generál.

A generált és a teljes értékű felhasználóból technikaivá minősített felhasználható egyaránt át- illetve visszaminősíthető teljes értékű felhasználóvá.

Keresés

A felhasználók állománya a következő keresési feltételek mentén szűrhető:

 • Keresztnév
 • Vezetéknév
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Sofőrazonosítás
 Felhasználók Kereső Panel

A sofőrazonosítás kritérium azt vizsgálja, hogy az adott felhasználó alkalmas-e sofőr vagy utas azonosításra, azaz rendelkezik-e RFID azonosító kulccsal. Az azonosító kulcs a felhasználó adatlapján rögzíthető.

Oszlopok

A táblázatban szereplő oszlopok megjelenítését a felhasználó saját igényei szerint beállíthatja a bal felső sarokban elhelyezett Oszlopok gombra kattintvava. Az oszlopok sorrendje a listában az oszlop fejlécére kattintva, drag and drop módszerrel szintén módosítható.

 Felhasználók Alapfelület Oszlopainak Beállítása

Felhasználó adatainak szerkesztése

 Felhasználó Módosítási Ablaka

A ceruzára kattintva megnyíló módosító ablakban a felhasználóhoz tartozó összes adat módosítható, ezek a következőek:

 • Előfizető
 • Funkció jogosultságok
 • Email cím
 • Keresztnév
 • Vezetéknév
 • Jelszó
 • Telefonszám
 • Ország
 • Nyelv
 • Hét kezdőnapja (a naptár megjelnés beállítása)
 • Város
 • Cím
 • Irányítószám
 • Nem
 • Születési év
 • Technikai felhasználó (a technikai felhasználó csak a sofőrazonosításban játszik szerepet, nincs jelszava, nem képes belépni a rendszerbe)
 • RFID azonosító (a sofőr- vagy utasazonosítás feltétele)
 • Törölt (a felhasználó státusza a rendszerben)

A felhasználó objektum jogosultságai

 Felhasználó Jogosultság Kezelő Gombja

Miután a felhasználókkal kapcsolatos egyik legfontosabb jellemző az objektum jogosultság, a lakatra kattintva az alkalmazás a Jogosultság kezelőbe navigál, megnyitja és előtölti a keresőpanelt az adott felhasználó nevével.

 Jogosultság Kereső

A keresés ezzel a beállítással az adott felhasználó összes jogosultságát eredményezi, a keresési feltételek szűkítésével a találatok pontossága tovább növekszik.