Sofőrazonosítás

Rendszerünk fontos funkciója a sofőrazonosítás, melynek használatával visszamenőleg is könnyedén megállapítható hogy ki, mikor, melyik járművet vezette. A funkció használata feltételekhez és előfizetői csomaghoz kötött.

Az azonosítás történhet manuálisan a Flottakezelő Járművek pontjában a jármű adatlapon az Összerendelések fül alatt, vagy az RFID kulcs segítségével automatikusan. Az azonosítandó sofőrnek mindkét esetben rendelkeznie kell aktív felhasználóval a rendszerben (felhasználónévvel és belépési jelszóval), valamint ehhez a felhasználóhoz rendelve létre kell hozni személyként is a Flottakezelő modul Személyek almenüjében, hozzárendelve az azonosítandó felhasználóhoz. Automatikus azonosítás esetén a járműbe szerelt eszközt fel kell késziteni az RFID kulcs felismerésére.

Amennyiben minden előfeltétel teljesül, az azonosított sofőr több funkcióban is megjelenik. Aktuális pozíciókban a járműválasztó infobuborékjában és a jármű adatlapon, kiértékelésben szűrési feltételként és dimenzióként is választható, a Sofőrmagatartás felületén pedig amennyiben a vizsgált időszak alatt egy járművet több azonosított sofőr is vezetett, a jármű külön megjelenik mindegyik azonosítással.

Manuális összerendelés

 Manuális Sofőrazonosítás összerendelése Táblázat Manuális Sofőrazonosítás Összerendelése Konfigurációs Ablak

Manuális azonosítás esetén a szóban forgó jármű adatlapján, az Összerendelések fül alatt, a Jármű-Személy összerendelés felületén a legördülő listából kiválasztott személyt kell a járműhöz rendelni, Sofőr szerepkörben. Ezzel a módszerrel lehetőség nyílik jövőbeni összerendelés létrehozására is. Ebben az esetben fontos tudnivaló, hogy amennyiben a jövőbeni összerendelés kezdő dátuma előtt RFID kulcsos azonosítás történik a járművön, az lezár minden aktuális vagy nyitott összerendelést, így az időben utána következőket is.

Jövőbeni összerendelés létrehozását követően manuálisan lehetséges időben közelebbi, akár azonnali dátummal új összerendelést nyitni, ez esetben viszont gondot kell fordítani a manuális lezárásra, ugyanis a jövőbeni kezdő időpontja nem zárja automatikusan a manuálisan létrehozott aktív összerendelést. A manuális összerendelést nem javasolt párhuzamosan használni az RFID azonosítással, mivel az RFID hierarchikusan magasabb rendű, felülírja a manuális összerendeléseket.

Manuális sofőr vagy utas azonosítás alkalmával generálható technikai felhasználó, abban az esetben ha a járműhöz sofőr vagy utas szerepben rendelni kívánt személyhez nem tartozik felhasználó.

Ebben az esetben a rendszer megnyit egy dialóg ablakot, amely két lehetőséget ajánl fel:

  • a személy egy már létező felhasználóhoz adása
  • technikai felhasználó generálása

Automatikus összerendelés - RFID azonosítás

Az RFID kulcs használatával az összerendelés automatikusan jön létre. A funkció használatához a sofőrnek rendelkeznie kell egy RFID azonosító kulccsal, a járműbe szerelt eszközt fel kell készíteni az azonosító kulcs (ha több sofőr is vezeti az adott járművet, kulcsok) felismerésére, valamint az eszközt fel kell szerelni RFID érzékelővel. Az RFID azonosításhoz opcionálisan köthető a gyújtás tiltása is, ebben az esetben azonosítás hiányában a járművet nem lehet gyújtás alá helyezni. Az azonosítást követően Flottakezelő Járművek pontjában, a jármű adatlapján az Összerendelés fülön, a Jármű-Személy összerendelés felületén az azonosítás időpontjával kezdődően automatikusan létrejön az összerendelés. Ez addig marad aktív, amíg:

  • a gyújtás elvételét követően két gyújtás nélküli koordináta beérkezik, vagy
  • folyamatos gyújtás mellett egy másik RFID kulccsal azonosítás történik, vagy
  • a jármű adatlapon új manuális összerendelés történik a járműre, vagy
  • az automatikusan létrejött összerendelés manuálisan lezárásra kerül.