Kiértékelés

 Lekérdezési profilok

A Kiértékelés a szolgáltatás egyik leggyakrabban használt felülete. Ebben a menüpontban vagy az alapértelmezett Rendszer profilok, vagy a felhasznló által létrehozott Saját és céges profilok lekérdezésével juthat a felhasználó a kívánt információhoz. A Kiértékelés modul megnyitásakor a képernyőn jobbról benyíló ablakban felül a Rendszer profilok, alatta a Felhasználói profilok, ez alatt pedig az Új lekérdezés gomb található.

Lekérdezési profilok

Rendszer profilok

 Rendszer profilok

A Rendszer profilok alapértelmezetten beállított lekérdezések, a napi használat során előforduló általános szempontok alapján aggregálják az adatokat, a szempontokat a felhasználó módosíthatja, illetve kiegészítheti őket. A vérgehajtott módosítás nem rögzül a Rendszer profilban, viszont a módosított rendszerprofil elmenthető a felhasználói (Saját és céges) profilok közé az eredeti, vagy egy új névvel.

Saját és Céges profil létrehozása, új lekérdezés

 Saját vagy Céges profil

A lekérdezési szempontokat az adott cégre jellemző, specifikus igényeknek megfelelően kombinálva célszerű Saját és céges profilt létrehozni. A Rendszer profilok néhányszori futtatása, majd az eredmények elemzése elegendő betekintést, ezáltal segítséget is nyújt ahhoz, hogy a felhasználó egyedi profilokat hozzon létre. Az Új lekérdezés gomb nyitja meg a Keresés és eredménylista ablakot. A keresési feltételek beállítása és a keresés futtatása után megnyíló eredménylista felett a Profil mentés gombra kattintva, igény és tetszés szerinti névvel valamint leírással menthető az új profil a Saját és céges profilok közé.

Szűrő panel

 Szűrő

Az ablak bal oldalsávjában található a Szűrés, a rendszer az itt beállított paraméterek által meghatározott tartományból aggregálja az adatokat, az eredmény (azaz a riport) az ablak Konfiguráció és eredmény oldalán jelenik meg. A Szűrésben megadott paraméterek meghatározzák a lekérdezés idejének intervallumát, a figyelembe vett eszközök, járművek és sofőrök körét, a használati módot, a mozgás/állás vizsgálatát, a számításba vett szabálysértési eseményeket, és végül a kiértékelési mutatószámokat, melyek megjelenítése az eredmény táblázatban oszloponként ki- illetve bekapcsolható.

Konfiguráció és eredmény táblázat

 Konfiguráció és eredmény

Amennyiben a felhasználó nem állít be lekérdezési időintervallumot, alapértelmezetten minden esetben az adott napra érvényes a beállítás, eszköz, jármű és sofőr kiválasztásának hiányában a lekérdezésben a teljes tartomány szerepel. Amennyiben az új lekérdezést az eredmény kiértékelését követően egy későbbi időpontban, esetleg ismétlődően újra futtatni kívánja a felhasználó, elmentheti a Saját és céges profilok közé.

Útvonal megjelenítési módok

 Megjelenítési módok

A lekérdezések eredménye a Konfiguráció és eredmény oldalon, táblázatban jelenik meg. A táblázatban vízszintesen a kiválasztott dimenziók szerinti bontás, oszloponként pedig a kiértékelési mutatószámok jelennek meg. A kiértékelés eredménye térképen is megjeleníthető. A táblázat egy sorára kattintva három féle térképes megjelenítési mód, a Napi útvonal, az Útvonal kiértékelés, és a Hőtérkép közül választhat a felhasználó.

Napi útvonal

 Napi útvonal

Napi útvonal megjelenítése esetén az adott időintervallum alatt a jármű vagy eszköz által megtett útvonal a jobb oldalról benyíló gördítősávban napi bontásban, egy adott napon belül pedig szakaszonként vizsgálható. Az oldalsávban a kiválasztott szakaszra kattintva a térképen megjelenik az útvonal, az elejét és végét jelző ikonra kattintva pedig a térkép az adott lokációra közelít. Az oldalsávban a szakaszhoz tartozó információk találhatók, mint az indulási és érkezési cím és időpont, a szakasz hossza, valamint az átlag- és maximum sebesség. Ezzel a funkcióval a rendszer alapértelmezetten legfeljebb 5000 kilométernyi útvonalat jelenít meg, de ezt a tartományt egyéni vagy céges igény esetén bővíteni és szűkiteni is lehetséges.

Útvonal kiértékelés

 Útvonal kiértékelés

Az útvonal kiértékelés megjelenítését választva a vizsgált időintervallum alatt megtett teljes útvonal szakaszokra bontva jelenik meg. Egy felülről benyíló gördíthető listában az útvonal szakaszai láthatóak, felülről lefelé haladva időrendben. A listában a szakasz vonatkozó információi szerepelnek, úgy mint indulási, érkezési cím és idő, vezetési és állásidő, a szakasz hossza, valamint az átlag- és maximum sebesség. A listában egy kiválasztott szakasz indulási vagy érkezési címére húzva az egeret, két lebegő gomb tűnik elő: a célkereszt, amely ráközelít az adott címre a térképen, és a POI gomb, amellyel új POI hozható létre a cím körül. A listában egy kiválasztott szakasz bármely más részére kattintva az adott etap a listában sárga, a térképen piros színnel kerül kiemelésre. Amennyiben a térképen kattintunk egy kiválasztott útvonalra, a lista nézet az adott útvonalhoz tartozó információhoz gördül. Ezzel a funkcióval a rendszer alapértelmezetten legfeljebb 2500 kilométernyi útvonalat jelenít meg, de ezt a tartományt egyéni vagy céges igény esetén bővíteni és szűkiteni is lehetséges.

Hőtérkép

 Hőtérkép

Ez a funkció nem egy kiválasztott útvonal vagy szakasz részletes vizsgálatára alkalmas, hanem nagyobb mennyiségű útvonal, magas megtett kilométerszám vizualizációjára. A hőtérkép segítségével egy pillantás alapján megállapítható hogy milyen útvonalakon közlekednek a rendszerbe tartozó járművek vagy eszközök a leggyakrabban, a térképes nézet távolításával pedig lehetőség nyílik a gyakran látogatott főutak, autópályák, vagy akár települések, országrészek áttekintésére is. Ezzel a funkcióval a rendszer alapértelmezetten legfeljebb 500 000 kilométernyi útvonalat jelenít meg, de ezt a tartományt egyéni vagy céges igény esetén bővíteni és szűkiteni is lehetséges.

Export

 Export gomb

Az elkészült riportok nem kizárólag az alkalmazás felületein jeleníthetőek meg, a lekérdezések eredménye le is tölthető a felületről az Export gomb használatával, amely a Szűrő panel alján helyezkedik el. Az exportok a következő gyakran használt formátumokban állnak rendelkezésre:

  • Excel
  • Bővített Excel
  • CSV
  • PDF
  • Menetlevél PDF

Fontos információ hogy a PDF menetlevél exportálása csak a Szűrőben kiválasztott járművekre vonatkozó adatokat tartalmazza.

 Exportálható formátumok

A megfelelő formátum és a távolságszámítási alap kiválasztását követően a rendszer felugró ablakban ad lehetőséget arra, hogy a felhasználó vagy a Dokumentumtárba navigáljon letölteni a dokumentumot, vagy folytassa a munkát a Kiértékelésben.

Navigáció a Dokumentumtárba

Exportok ütemezése

Kényelmi funkcióként a rendszer és felhasználói profilok eredményeiből készült adatexportok ütemezetten is kérhetők. Az ütemező a dokkon elhelyezett gombbal nyílik.

 Ütemező ikon

Az ütemező ablakban a létrehozott ütemezések listája található, az ütemezések bal szélén az ütemezés törlésére szolgáló szemetes ikon, jobbra mellette az ütemezés neve látható.

 Ütemezett export lista

A lista alatt elhelyezkedő Új ütemezett lekérdezés gombra kattintva megnyílik az ablak, amelyben a létrehozandó ütemezés paraméterei állíthatók be.

 Ütemezés létrehozása Paraméterek

Az új ütemezés létrehozásakor a felhasználó beállíthat egy vagy több email címet, ahova az ütemezett exportok kiküldésre kerülnek. Ebben az esetben az exportok az alkalmazás Dokumentumtárából, és az email küldéshez beállított felhasználók levelező klienséből is elérhetők. Amennyiben a felhasználó nem él az email kézbesítés lehetőségével, az exportok kizárólag a dokumentumtárban érhetők el.

Az ütemezett export forrásául szolgáló rendszer vagy felhasználói profilok, és az export fájlformátuma is legördülő listából választhatók ki.

 Profilok Fájlformátum

Ezt követően a távolságszámítási alapot, és az ütemezés gyakoriságát kell beállítani.

 Távolságszámítási alapGyakoriság

A két utolsó paraméter az ütemezés kezdő dátuma (amely nem lehet az aktuális dátumnál korábbi), és a gyakoriságtól függő exportálási időpont.

Napi gyakoriság esetén 1-31 naponként kérhető, heti gyakorisággal a hét tetszőleges napja választható ki, havi gyakoriság beállításakor az választható ki, hogy a hónap mely napján készüljön az export.

Videó